הסבר על פרויקט POWER

הסבר על פרויקט POWER

הסבר על פרוייקט POWER

הסבר על פרויקט POWER

חידוש חברתי, טכנולוגי ופוליטי המשולב באסטרטגיה קוהרנטית הוא לעתים קרובות יעיל יותר מאשר מנגנוני מדיניות מסורתיים במתן פתרונות לנושאים סביבתיים. בשנים האחרונות, אתגרים סביבתיים חשובים טופלו על ידי גישה של מודעות חברתית. מה שמתואר כחדשנות חברתית יכול לספק תנופה ליישום מוצלח של מדיניות סביבתית. באירופה הייתה התקדמות משמעותית בנושאים כגון אנרגיה, הפחתת CO2 ותחבורה ציבורית בת קיימא. מטרה זו הושגה באמצעות הגדלת המודעות לבעיה ומתן פלטפורמות שבאמצעותן מתבצעת המדיניות באופן יעיל. זה כולל את האמצעים המתאימים ביותר לטיפול בסוגיות האמורות, וכולל גם אספקת מכשירים ומדדי ביצוע מרכזיים (KPI) הדרושים להבטחת ההמשכיות הפוליטית והשלמת המדיניות.

במרכז יש את פרויקט POWER הואaction  H2020-CAPS2020, ופרויקט ה - EIP בנושא של פעילות קבוצתית בתחום המים, קשור אליו וחולק אתו את גישת ה- DSP לשיתוף ידע וניסיון בנושאי מחסור במים, אבטחה, איכות וצריכת מים ברשויות שונות של האיחוד האירופי. הנ"ל יוצר כלי חשוב עבור מדיניות המים של האיחוד האירופי.

מטרות הפרויקט

  1. להגביר את אפקט הרשת העירונית הארצית על ידי קידום תקשורת בלתי מוגבלת ומעורבות קהילתית. בנוסף, יצירת מודיעין קולקטיבי על דרכים להתמודד עם שינוי האקלים העירוני, תוך כדי מיקוד בעניינים הקשורים במים.
  2. להשפיע על התכנון ועל המדיניות, ולהרחיב התנהגות חברתית חדשנית בנושא.
  3. לפתח פלטפורמה חברתית דיגיטלית (DSP) שתאפשר לתושבים, לבעלי העניין ולרשויות לתקשר בנושאים הקשורים במים ולשתף שיטות עבודה מומלצות.
Ok, i read it! gold give me points!
הסבר על ערים בפרוייקט POWER

הערים המשתתפות ונושאים הקשורים למים:

ארבעת הנושאים של פרויקט POWER (בעיות בצריכת מים, איכות המים, אירועי מזג אוויר קיצוניים, ומשתנים הקשורים לשימור וחיסכון במים) יטופלו על ידי פיתוח אב טיפוס של מערכת DSP משותפת מסוג TRL 7 שתוטמע בערים מילטון קיינס, סבדל, לסטר וירושלים. כל עיר תתייחס לסוגיה אחת. למרות שכל עיר תוביל את הגישה הספציפית שלה, המערכת תאפשר גישה משולבת אשר תשפר את פוטנציאל ההשוואה ואת אמות המידה של כל הערים המעורבות. ערים אחרות יתרמו את הידע והניסיון שלהם בארבעת הנושאים המרכזיים האלה.

ארבעת הערים המעורבות בפרויקט כערים מרכזיות כבר פעילות בתחום המים. נתונים רבים זמינים על כל אחת מערים אלה; נתונים העוסקים בנושאים ספציפיים בעיר המקומית, משמשים לתכנון תכנית אב עיר. בהמשך, תכניות אב עיר של כ - 100 ערים תהיינה זמינות (כ - 3 עד 4 ערים בכל מדינה שחברה בפרויקט). כל עיר תשתף את האתגרים והנתונים שלה ואת שיטות העבודה המומלצות, במטרה לתרום לאג'נדה אירופית עירונית מרכזית עד שנת 2050. עד היום, 38 ערים ב -  23 מדינות שונות, בעיקר באירופה, בצעו הערכה של תכניות אב עיר. המטרה היא לכלול בנ"ל עוד 70 עד 80 ערים לפני מועד תום הפרויקט.

בהתבסס על דפוסי תכנון אזוריים שכבר ניתן להבחין בהם, ייבחרו דוגמאות מקהילות מקומיות בחלק מהערים. ייבחרו ערים שנוקטות בפעולה של טיפול ספציפי בסוגיה שקשורה למים או לשינוי אקלימי בעיר שלהם. יבוצע מחקר מעמיק של מבנה ניהול ענייני העיריה ושל פערים בשיטות הניהול. יוזמות מקומיות לגישור על פערים אלה ייחקרו לאחר מכן וישמשו כדוגמא עבור ערים אחרות באזור זה.

 

 

Ok, i read it! gold give me points!
מערכת האינטרנט הכללית של הפרוייקט

הפלטפורמה החברתית הדיגיטלית - DSP:

הפלטפורמה הדיגיטלית של POWER שואפת לחלוק ידע, דעות ושיטות עבודה מומלצות תוך כדי שמירה על דיון ציבורי פתוח. הפלטפורמה תהווה כלי תמיכה לקידום התנהגות בת-קיימא ותגרום להגברת המודעות הקולקטיבית לסביבה ולהשלכות פעולותינו. ערים יחלקו מידע בזמן אמת באמצעות ה - DSP. זה יהיה בעיקר ברמה המקצועית. מידע זה יסוכם וישותף עם כלל הציבור.

ה - Power DSP יאחד בין מדענים רב-תחומיים מובילים, תעשיינים, קובעי מדיניות וקהל באיחוד האירופי, שיחשבו, יפעלו ויעסקו בדיאלוגים ציבוריים ביחד כדי ליצור רעיונות ופתרונות חדשים.

גישת POWER משלבת אפוא את הניסיון של הערים המובילות עם מספר גדול של ערים עוקבות. זה כולל את הערים שחברות בקבוצת ה - EIP, קבוצת NetwercH2O, ואת הערים אשר סיימו את תכנית האב שלהן. התוצאות יועברו לאחר מכן לגופים שעוסקים באותם נושאים, ובנושאים הקשורים למושג POWER. הערים הנוספות תתחלנה להיות מעורבות כאשר פלטפורמת ה - DSP תפעל בהצלחה.

POWER DSP תהיה סביבה תומכת החלטה שתוכל:

לכמת השפעות בטווח הארוך.

לכלול את נקודות המבט הרלוונטיות ביותר.

לשלב ידע של מומחים אך לערב גם מקבלי החלטות שאינם אנשים טכניים.

להגיע להחלטות ברות הצדקה באמצעות תהליך שקוף שחוזר על עצמו.

להיות מיושמת על ידי שיטות עבודה הקשורות לארבעת סוגיות המפתח.

להפגיש בין מדענים רב-תחומיים מובילים, אנשי תעשייה ובעלי עניין באיחוד האירופי, כדי לחשוב ולפעול באופן קולקטיבי, לעסוק בדיאלוגים ציבוריים, וליצור רעיונות ופתרונות חדשים בעזרת הפלטפורמה.

לספק נתונים בזמן אמת על ידי שיתוף בדרך חדשנית, נתונים אשר מתעדכנים באופן שוטף כדי לשמור על ההתעניינות של האנשים בנושא.

להשתמש באלמנטים מתחום תורת המשחקים כדי לעזור לאנשים להשוות.

פלטפורמת POWER תאפשר שילוב של אפליקציות ניידות שמתייחסות להתנהגות המשתמש ולמשוב ממנו. מרכז השליטה יכיל ​​אינדיקטורים תלויי מיקום פיזי, ויאפשר ל- DSP להניע משתמשים בצורה הדרגתית ליעדי קיימות מוגדרים. זה יהיה יותר מאשר רק מרכז שליטה. אנו ניקח נתונים מהערים שנחקרות ונקדם דפוסי השוואת ביצועים ופרופילים אופטימליים להתנהגויות בנות-קיימא.

Ok, i read it! gold give me points!
הסבר על 4 הערים

העיר מילטון קיינס - צמצום צריכת המים:

מחסור במים מגביל את ההתפתחות של העיר מילטון קיינס. כדי לאפשר פיתוח נוסף, יש לנקוט בפעולה כדי להפחית את הצריכה הכוללת.

מודל ה - Power DSP יטפל בכך על ידי שיתוף והחלפת ידע עם האזרחים ותלמידי בתי הספר.

מילטון קיינס היא עיר מובילה בבריטניה מבחינת אספקת נתונים.

היוזמה של העיר היא דוגמה לכך והמשוב מהיוזמה ישותף בעזרת ה - DSP POWER.

המטרה העיקרית של העיר מילטון קיינס, בפרויקט POWER, היא לקדם את תהליך שימור המים ולהשיג חיסכון במים באמצעות תמריצים ומודעות חברתית. ה - Power DSP יאפשר לאזרחים לבדוק כמה מים הם צורכים דרך האינטרנט, לשפר את המנגנונים החברתיים ולהגביר את המודעות הפרטית והקולקטיבית. חיבור תושבי העיר באמצעות הרשת, יאפשר להם לחזות בשיטות עבודה טובות או רעות של אחרים וכן להחליף עצות ורעיונות כיצד לשפר את הצריכה.

העיר Sabadell - איכות המים:

בעיר Sabadell המים מסופקים בשתי איכויות שונות: מים לצרכי שתייה ומים למטרות שאינן לשתייה. המטרה היא לספק לצרכנים מידע שיעודד ניהול טוב יותר של המשאבים ויביא לצמצום בצריכת מי השתייה אשר יוחלפו במים שאינם ראויים לשתייה.

בשני המקרים למים יש איכות שעומדת בדרישות החוק. CASSA זו מערכת מידע המאפשרת קבלת נתונים בזמן אמת על איכות ותנאי השירות בכל רשתות ההפצה. זה יאפשר למשתמשים להחליט החלטות מתאימות, כגון יישום חלופות אלטרנטיביות ​​במקרה של משאיות / רכבי השקיה וניקוי רחובות. ה- POWER DSP יספק מידע לצרכנים על ניהול טוב יותר של המשאבים ויצמצם את צריכת מי השתייה שיוחלפו במים שאינם ראויים לשתייה.

המטרה העיקרית של העיר Sabadell היא שיפור איכות המים על ידי מעורבות פעילה של האזרחים. ה - Power DSP יאפשר לאזרחים לפקח על איכות המים באינטרנט, ישפר את המנגנונים החברתיים ויגביר את המודעות הפרטית והקולקטיבית. על ידי חיבור תושבי העיר באמצעות רשת האינטרנט, הם יוכלו לזהות רמות שונות של איכות מים ובאופן גלוי לשפוט ולהביע את דעתם לגבי המשאב הזה.

לסטר - סיכון של הצפת מים בעיר לסטר:

העיר לסטר פיתחה מערכת מיפוי GIS ומערכת לאיסוף נתוני גובה פני המים בנהר כדי לנסות ולזהות סיכון להצפה פוטנציאלית. העיר תנקוט בפעולות נוספות כדי להפחית את הסיכון של הצפת מים, באמצעות פעילויות ומעורבות ציבורית ובעזרת מערכת ה - DSP.

העיר נמצאת בין 10 הערים עם הסיכון הרב ביותר להצפה בבריטניה. העיר פיתחה מערכת מיפוי GIS ומערכת לאיסוף נתוני גובה פני המים בנהר כדי לזהות סיכון פוטנציאלי של שיטפונות. הנהלת העיר נמצאת בקשר עם בעלי בתים, עסקים וקהילות בנוגע לסיכון של הצפת מים. עם זאת, בהתחשב בכך שהצפת מים לא בהכרח קשורה ישירות עם נהרות ונתיבי מים, כמה מנציגי הציבור לא רואים זאת כבעיה. ה - Power DSP שואף להגביר את המודעות להצפה שעלולה לנבוע ממקורות מרובים ולספק הדרכה מעשית שהתושבים, העסקים והקהילות יוכלו ליישם כדי להפחית את הסיכון להצפה.

המטרה העיקרית של פרויקט POWER בעיר לסטר היא לקדם מודעות לאירועים קיצוניים במזג האוויר ולשיטפונות שעלולים לנבוע מכך על ידי אספקת מידע והנחיה מעשית בנוסף למדידה של רמות המים בזמן אמת ושליחת אזהרות. באמצעות ה - Power DSP המשתמשים יוכלו להעריך את הסיכון הפוטנציאלי של הצפה, וכך להגדיל את המודעות הפרטית והקולקטיבית. על ידי חיבור תושבי העיר באמצעות רשת האינטרנט, הם יוכלו לקבל התראות ברמות שונות על סכנת הצפה.

ירושלים - משתנים הקשורים לחיסכון במים:

אספקת מים מוגבלת ותעריפי מים גבוהים עומדים במרכז האסטרטגיה של חברת הגיחון בניסיונותיה לצמצם את אובדן המים ולהבטיח את איכות מי השתייה.

חברת הגיחון צברה ניסיון רב ביישום של טכנולוגיות ומתודולוגיות תפעוליות להפחתה של צריכת מים ללא הכנסה NRW (Non-Revenue Water) – והשיגה NRW של כ -6% ברשת המים שלה. ה - Power DSP יאפשר לחברת הגיחון לשתף את נתוני הפחתת ה – NRW ואיכות המים עם חברות תשתית מים אחרות ועם הצרכנים, ולסייע בתהליך המתמשך של שמירה על המודעות הצרכנית בנוגע לבזבוז מים ולאיכות המים.

המטרה העיקרית של העיר ירושלים היא לקדם התנהגויות לשימור מים, להשיג חיסכון במים ולשפר את המודעות לאיכות המים על ידי שיתוף נתונים עם חברות תשתית מים אחרות. המטרה היא לעודד שימוש רציונלי במים, ולעודד את יישום הטכנולוגיות והמתודולוגיות של צמצום ה - NRW.

ה - Power DSP יספק מרכז שליטה ספציפי עבור אדמיניסטרציית הניהול בעיר / מנהלי חברות תשתית מים / ספקי שירות אחרים / משתמשים. זה יספק תובנות לגבי תהליכי העלאת המודעות הקולקטיבית בעיר במטרה לספק תמריצים מתאימים וממוקדים יותר.

ארבעת הערים שנזכרות למעלה ומשתתפות בפרויקט יקבלו תמיכה משאר הערים החברות            ב – EIP WATER  וב - NetwercH2O, כדי ליצור רשת גדולה יותר. כל הערים תספקנה מידע ונתונים הקשורים במים באזור שלהם כדי להשוות את "התכנית" שלהם עם זו של ערים אחרות.

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

656

Have viewed this issue

0

Follow this issue

4

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Download the mobile app for android or ios