שיטות לחיסכון במים בצנרת העירונית

שיטות לחיסכון במים בצנרת העירונית

שיטות לחיסכון במים בצנרת העירונית

שיטות חיסכון במים בצנרת העירונית

חברת הגיחון נוקטת באמצעים רבים כדי לצמצם את תופעת אובדן המים ולהבטיח את איכות מי השתייה. אספקת המים המוגבלת ותעריפי המים הגבוהים עומדים במרכז אסטרטגיה זו. חברת הגיחון צברה ניסיון רב ביישום טכנולוגיות להפחתת צריכת מים שלא יוצרת הכנסה – NRW      (Non-Revenue Water) ובישום מתודולוגיות תפעוליות וכך השיגה NRW של כ -6% במרבית רשת המים שלה. תכנית ה - Power DSP תאפשר לחברת הגיחון לשתף את שעורי הפחתת ה - NRW ונתוני איכות המים שלה עם חברות תשתית מים וצרכנים אחרים וכך לסייע בתהליך המתמשך של שמירה על המודעות הצרכנית בנוגע לבזבוז מים ואיכות המים.

המטרה העיקרית של העיר ירושלים היא להשיג חיסכון במים שניתן לכימות, ולשפר את המודעות לאיכות המים על ידי שיתוף נתונים עם חברות תשתית מים אחרות. המטרה היא לעודד שימוש רציונלי במים, לעודד את הפחתת ה - NRW ולקדם טכנולוגיות ומתודולוגיות של ניטור איכות מים.

ה - Power DSP יספק מרכז שליטה ספציפי עבור ראשי ערים / הנהלות של חברות תשתית לאספקת מים / חברות תשתית אחרות / משתמשים. מרכז שליטה זה יספק תובנות לגבי תהליכי העלאת המודעות הכללית לחיסכון במים בעיר, במטרה לזהות ולספק תמריצים מתאימים וממוקדים יותר.

ארבעת הערים המשתתפות בתכנית יתמכו על ידי ערים אחרות החברות ב - WATER EIP וב - NetwercH2O, כדי ליצור רשת גדולה יותר של ערים. כל הערים תספקנה תכנית אב עיר ושרטוטים המדגישים נושאים הקשורים במים באזור שלהם וכדי להשוות את "התכנית" שלהם עם זו של ערים אחרות.

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

538

Have viewed this issue

0

Follow this issue

0

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Download the mobile app for android or ios