כיצד יש לנקות את מיכל המים שעל גג הבית?

כיצד יש לנקות את מיכל המים שעל גג הבית?

שמירה וניקיון נכונים של מכלי מים:

תחזוקה

פעולות התחזוקה של מכלי מים רזרביים שמותקנים בחלק מהבתים בירושלים, צריכות להתבצע מעת לעת (כולל מכלים שעל גגות הבתים). המטרה: מניעת זיהום שיכול לגרום למחלות או טעם רע.

במקרים של ריחות רעים וזחלי יתושים יש לבצע פעולות תחזוקה מידיות. במקרים אחרים, יש לבצע פעולות תחזוקה ומניעה לפחות פעם בשנה:

 .1 סגור את נקודת כניסת המים למכל או בריכת האיסוף.

2. רוקן לחלוטין את המכל או בריכת האיסוף.

3. לאחר הריקון, נקודות החיבור של המכל או בריכת האיסוף צריכים להיות סגורים.

.4 נקה את המכל או הבריכה בעזרת מברשת קשה. יש להתמקד במיוחד בפינות ובמקומות בהם פני השטח אינם חלקים.

5. שטוף עד שכל שאריות העפר נשטפות אל מחוץ למכל או הבריכה.

6. חיטוי: חיטוי צריך להתבצע בזהירות רבה, יש לודא כי האזור המטופל מאוורר היטב.

Ok, i read it! gold give me points!
חיטוי

פעולת החיטוי כוללת את השלבים הבאים:

1. הכנת נוזל החיטוי: יש להוסיף חצי כוס אקונומיקה לשימוש ביתי אל דלי מלא של מים.

2. יש למרוח את תמיסת החיטוי על כל קירות המכל או הבריכה.

3. יש להמתין שעה עד שעתיים.

.4 יש לשטוף את תמיסת החיטוי ולוודא שהמים נשטפים מהמכל או מהבריכה החוצה ולא אל צינור המים שמחובר אל הבית.

5.יש להשאיר את המכל פתוח למספר שעות, עד שריח האקונומיקה יתפזר, והמכל יבש לחלוטין.

6. יש לסגור את המכל, למלא אותו במים ולפתח את הברזים המובילים אל צנרת הבית.

Ok, i read it! gold give me points!
שמירָה

שמירה על המכל ועל איכות המים

1. נעל את הגישה לגג הבניין או לכל אזור אחר שבו הותקן המכל, כך שהגישה בלתי אפשרית עבור אדם שאינו מורשה.

2. אבטח את מכסה המכל ואת הגישה אליו.

3. סמן את תאריך הטיפול האחרון בבירור ובהבלטה.

Ok, i read it! gold give me points!
ניקוי בריכות מים עירוניות

לחברת הגיחון יש תהליך קבוע של ריקון בריכות מים עירוניות, ניקוי ומילוי מחדש.

Ok, i read it! gold give me points!
Share know-how & give feedback
Stats

605

Have viewed this issue

0

Follow this issue

4

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Download the mobile app for android or ios