ConCensus: לפתח וליישם מדיניות ירושלמית ירוקה

ConCensus: לפתח וליישם מדיניות ירושלמית ירוקה

לקחת חלק בגישה חדשה למדיניות של אנשים לעם כדי לסייע בשיפור השימוש במים בגנים העירוניים של ירושלים.

במה עוסק מסמך זה?

תהליך זה הוא שלב מכריע ב-ConCensus, דרך חדשה להשתתפות הציבור בה קבוצה של אזרחים מעורבים מפתחים ביחד הצעה למדיניות חדשה ומציגים אותה בפני מועצת העיר. יתרה על כן, ואף חשוב עוד יותר, חברי הקבוצה מוכרים רשמית על ידי מועצת העיר כמפקחים על התקדמות הפעולה המוצעת ויישומה.

כיצד נוכל להפוך את ירושלים לירוקה יותר בפחות מים?

ירושלים היא אחת הערים הראשונות לבצע תהליך השתתפות פומבי מלא כפי שצפוי על ידי ConCensus. בירושלים השיפור בשימוש במים בגנים העירוניים הקהילתיים הוגדר יחד עם מועצת העיר כנושא הראשוני.

סקירת התהליך

תהליך איתור הרעיונות הטובים ביותר להצגה בפני מועצת העיר ירושלים בינואר 2019 לשם יישומם יתקיים בצורה מקוונת באמצעות המערכת המים הקהילתית של ירושלים וכוללת את ארבעת השלבים הבאים:

 

1.   הגשה של הרעיון/ות שלכם ודיון עליהם ביחד עם הקהילה (26 נובמבר - 21 דצמבר 2018): ראשית, עומדים למשתתפים שבועיים לאסוף רעיונות במערכת ולדון בהם ובעקבות זאת, להציע את צעותיהם לשיפור.

2.   עבדו את הרעיון/ות שלכם ושפרו אותם (21 - 31 דצמבר, 2018): לאחר מכן, יעמדו לרשות כל מציע רעיון 11 ימים לעיבוד הרעיון ולהגשת של גרסתו המעודכנת.

3.   הצבעה לרעיון/ות המועדף/ים (31 בדצמבר 2018 עד 10 בינואר 2019): בעשרת הימים הללו (עד ה-31 בדצמבר 2018), כל חברי קבוצת ConCensus יבחרו את הרעיון המועדף עליהם.

4.   בחירת שלושת הרעיונות המועדפים (ינואר 2019): על בסיס ההצבעה של חברי הקהילה, הרעיונות המדורגים בשלושת המקומות הראשונים ייבחרו להצגה בפני מועצת העיר ירושלים לשם יישומם.

 

לקבלת תובנה מעמיקה יותר בגישה ConCensus, אנא תסתכל על המסמך להלן נקרא "העתיד של מעורבות האזרחים בערים-המועצה של מעורבות אזרחית אסטרטגיות אורבני קיימא (ConCensus)" אשר פורסם ב עתיד כתב עת.

כיסוי תמונה על ידי Haravinth Rajan (רישיון Creative Commons).

יש לגלול כל הדרך למטה עד לחלק שקרוי
שלח את הרעיונות שלך למדיניות חדשה המסייעת בשיפור השימוש במים בגנים העירוניים של הקהילה. אנא תן לו כותרת ולספק תיאור קצר בתחום הטקסט (מקסימום 300 תווים). לקבלת תיאור מפורט, עליך להעלות קובץ מצורף (רצוי כ- PDF) לתגובה שלך.
Stats

771

Have viewed this issue

0

Follow this issue

3

Shares of this issue

Get involved

Comments & tips

Download the mobile app for android or ios