Jerusalem

Jerusalem

Water Community

#waterconservation

  • דווח מיד על כל התפרצות ונזילה של מים בצנרת ברחבי העיר.
  • היה שותף להפיכת ירושלים לעיר ירוקה ומשגשגת. עזור לנו להפיץ בקרב הציבור את תכנית השקיית הגינות והחיסכון במים.
  • היה חלק מתוכנית הלימודים שלנו.
  • מים איכותיים הם מתכון לבריאות ואיכות חיים. למד כיצד ניתן לוודא שהמים בביתך איכותיים.
  • חלוק את החוויות והידע שלך עם תושבי העיר האחרים.
  • היה מוכן לעזור בעבודה בגנים הקהילתיים שברחבי העיר.

למד עוד

Get involved

או היכנס באמצעות חשבון Power, Facebook או Google שלך

גש אל POWER DSP בדפדפן שלך או הורד את היישום לנייד