Jerusalem

#WaterSavingJerusalem

 • יעדי הגיחון בפרוייקט POWER
 •  o דווח מיד על כל התפרצות ונזילה של מים בצנרת ברחבי העיר.
 •  o היה שותף להפיכת ירושלים לעיר ירוקה ומשגשגת. עזור לנו להפיץ בקרב הציבור את תכנית השקיית הגינות והחיסכון במים.
 •  o היה חלק מתוכנית הלימודים שלנו.
 •  o מים איכותיים הם מתכון לבריאות ואיכות חיים. למד כיצד ניתן לוודא שהמים בביתך איכותיים.
 •  o חלוק את החוויות והידע שלך עם תושבי העיר האחרים.
 •  o היה מוכן לעזור בעבודה בגנים הקהילתיים שברחבי העיר.
למד עוד

Have a say & join the community

Learn more, earn points & have fun while doing it!

Or sign in with your Power, Facebook or Google account

גש אל POWER DSP בדפדפן שלך או הורד את היישום לנייד

How #watersaving is your community

The chart represents your community’s involvement measured in readiness to act, know-how and awareness, along three dimensions:

 • אישי
 • חברתי
 • פוליטי
 • אישי
 • חברתי
 • פוליטי